Priser

Her finder du de gældende priser, afgifter og gebyrer.

Prisliste 2023-2024


Fjernvarmedeklaration 2023

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af "Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.".
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a