Vedtægter og bestemmelser

Her finder du vores vedtægter og tekniske bestemmelser.

Vedtægtsændring
Der er foretaget en ændring af udtrædelsesvilkårene § 5.1. Ændringen er vedtaget på generalforsamling den 30. november 2023 og ekstra ordinær generalforsamling den 13. december 2023. Endelig godkendt på byrådsmøde i Frederikshavn Kommune den 31. januar 2024.

Thorshøj Kraftvarmeværks vedtægter - OBS: Nye vedtægter i 2024.

Thorshøj Kraftvarmeværks almindelige bestemmelser

Miljødeklaration